Ga naar de inhoud

Ownership

Wij lopen graag voorop. We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor ons werk en focussen op het behalen van resultaten en mijlpalen. Daarbij leven we de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen strikt na en zien we toe op de bescherming van het milieu.

Teamwork

Wij werken nauw samen en delen onze know-how. We steunen én versterken elkaar door gebruik te maken van elkaars sterktes en elkaar te vertrouwen. 

Agility

Wij passen ons snel aan in nieuwe situaties. We zijn flexibel, maar tegelijkertijd respecteren we de structuur, processen en procedures binnen de organisatie.

Respect

We creëren een cultuur van inclusiviteit door respect te tonen en integer te handelen naar alle collega’s en stakeholders, ongeacht hun geslacht, leeftijd, ethniciteit of origine, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of beperking.

YESability

We hebben een ja-mentaliteit. Dat betekent dat we onze gereedschappen, vaardigheden, informatie en autoriteit inzetten om ‘ja’ te zeggen wanneer we onderweg struikelblokken tegenkomen.