Ga naar de inhoud

Bouwen

De constructie van een offshore windpark start met het ontwerp van de funderingen voor de windturbines en het Offshore transformatorstation. Daarvoor vormen locatiegebonden grondonderzoeken de basis.

Via een convergerend proces wordt het ontwerp van de fundering bepaald en omgezet  in tekeningen. Op basis van die tekeningen wordt het staal besteld en kan de productie van de funderingen starten. Vaak is een onafhankelijk certificeringsbureau betrokken om het ontwerp en de bouw van het windpark op te volgen.

Het Offshore transformatorstation wordt door de leveranciers ontworpen op basis van de functionele specificaties die Otary opstelt. Ook de productie van de elektriciteitskabels kan dan van start gaan.

Otary bestelt de gewenste onderdelen en werken bij de windturbineleverancier. Deze verwerkt de bestelling en start de productie van de torens, gondels en bladen van de windturbines op.

Voor we beginnen werken op zee sporen we de objecten die een belemmering kunnen vormen voor de werken op en verwijderen we ze.

We bereiden de zeebodem voor, om nadien de funderingen te installeren en de kabels te leggen. Die kabels worden in de funderingen getrokken, aangesloten en getest.

Ook het Offshore transformatorstation wordt op de fundering geplaatst. Alle kabels van het windpark en van het net worden in het Offshore transformatorstation getrokken, aangesloten en getest.

Nadien plaatsen we de windturbines, worden ze een voor een uitvoerig getest en stellen we ze dan permanent in werking.

Otary begeleidt dit volledige proces met haar eigen ingenieurs, ze doet reviews van de ontwerpen, audits en kwaliteitsinspecties. Daarnaast zorgt Otary voor de planning, structuur en het sturen en begeleiden van de bouwactiviteiten. Ze stemt raakvlakken tussen de verschillende loten met elkaar af en rapporteert aan de belanghebbenden.