Ga naar de inhoud
Description of the image

Ontwikkelen

Bij Otary starten we de ontwikkelingsfase van een offshore windproject met haalbaarheidsstudies voor de inrichting van het windpark, het ontwerp van de funderingen en de elektrische infrastructuur.

Om een vergunning voor het windpark aan te vragen, voeren we ook netstudies uit, onderzoeken we de bodem, het water en de wind en stellen we een milleueffectenrapport op. Daarnaast bepalen we ook de aanbestedings- en financieringsstrategie.

Vervolgens worden de nodige werken nauwgezet beschreven en verdeeld in zogenaamde ‘loten’. Daarna voert Otary contractonderhandelingen met leveranciers voor het ontwerp, de levering, de installatie en het onderhoud van de verschillende onderdelen van het offshore windpark.

Als de contracten bijna finaal zijn en we de risicoallocatie kennen, wordt de financieringsstrategie uitgevoerd. Otary legt de financiering van het windpark vast met de aandeelhouders, commerciële banken en multilaterale partnerorganisaties. Daarna ondertekenen we de ontwerp-, levering- en onderhoudscontracten finaal.

Otary heeft alle expertise in huis om dit proces van A to Z te begeleiden en uit te voeren.