{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoe werkt het?

 

De realisatie van een offshore windmolenpark is het resultaat van een lang en complex proces, dat in een 3-tal fasen kan opgesplitst worden:

 • Ontwikkeling en contracting
 • Productie en installatie
 • Operations en onderhoud

 

Bezoek ons op www.rentel.be voor meer informatie over de constructie van het windpark

placeholder

Ontwikkeling en contracting

Tijdens de ontwikkelingsfase worden er diverse studies uitgevoerd die leiden tot de juiste beslissingen:

 • Aanvragen met betrekking tot toewijziging van de concessie in functie van milieu-aspecten
 • Haalbaarheidsstudie: windsimulaties, taxatie van de risico's
 • Vergunningen: impact op milieu, diverse aanvragen
 • Design: windturbines, funderingen, offshore transformatorstation
 • Contracting: onderhandelingen over de contracten van de loten
 • Financiering: het verkrijgen van steun via aandeelhouders, commerciële banken en ‘multilaterale’ partnerorganisaties

Productie en installatie

De productie en installatie kan worden opgedeeld in de volgende loten:

 • Voorbereiding van de zeebodem
 • Fabricatie en installatie van funderingen
 • Fabricatie en installatie van windturbines
 • Bouw en installatie van offshore transformatorstation
 • Fabricatie en leggen van ondergrondse infield-, export- en landkabels

 

 

Bezoek ons op www.rentel.be voor meer informatie over de constructie van het windpark

placeholder
placeholder

Operations en onderhoud

De operationele fase van een windmolenpark duurt 20 tot 22 jaar. Gedurende deze fase gaan we verschillende zaken monitoren en optimaliseren:

 • Monitoren en onderhouden van turbines, funderingen en elektrische infrastructuur
 • Monitoren van de milieueffecten
 • Optimaliseren van de productie en capaciteit

Uiteraard moet het project met de grootste zorg en nauwkeurigheid worden onderhouden.

Alle onderhoudsinspanningen zijn preventief of correctief en hebben als doel de efficiëntie van het windmolenpark optimaal te houden.

Maar het belangrijkste is natuurlijk het produceren en leveren van groene en schone energie aan de Belgische markt!

 

Bezoek ons op www.rentel.be voor meer informatie over de constructie van het windpark